Znajdź ciąg arytmetyczny kropka: Znajdź stuelementowy ciąg arytmetyczny, w którym suma wyrazów o numerach nieparzystych jest dwa razy większa od sumy wyrazów o numerach parzystych i o 50 mniejsza od sumy wszystkich wyrazów. Może ktoś pomóc?
7 sty 14:45
ABC: możesz zacząć rozwiązując taki układ równań: S=Sp+Sn S=Sn+50 Sn=2Sp rozwiązaniem jest S=150, Sn=100, Sp=50 dalej dasz radę?
7 sty 15:01