Zadanie ze staystyki Linka: Witam, czy mogłabym poprosić o pomoc przy tym zadaniu? W szczególności mam problem z drugim pytaniem. Dziękuję! Dojazd pracowników do pracy wyrażony w minutach ma rozkład normalny N(30;4). Pracownik wyrusza do pracy o godz. 7:25. Jakie jest prawdopodobieństwo, spóźni się na on do pracy na godz. 8:00? O której powinien wyruszać z domu, aby spóźniać się nie częściej niż raz na piętnaście razy?
7 sty 13:20
ABC: spóźni się gdy będzie jechać więcej niż 35 minut obliczamy (m=30,σ=4, T−standaryzowana zmienna,Φ−dystrybuanta rozkładu standaryzowanego)
 X−30 5 5 5 
P(X>35)=P(X−30>5)=P(

>

)=P(T>

)=1−Φ(

)≈1−0.8944=0.1056
 4 4 4 4 
7 sty 14:52