statystyka Laura: Trener zauważył zależność pomiędzy długością skoku skoczków narciarskich, a liczbą godzin poświęconych na trening. Po analizie postępów 10 skoczków, stwierdził: y−długość skoku x− liczba godzin poświęconych trenigowi Yśrednia=122,6 m , Xśrednie=11,2 h ∑(Xi–Xśrednia)2=101,6 ∑(Yi–Yśrednia)2=210,4 ∑(Xi–Xśrednia)(Yi–Yśrednia)=140,8 a) podaj siłę i rodzaj zależności pomiędzy badanymi cechami b) oszacuj długość skoku skoczka, który trenował przez 18 h c) Zinterpretuj parametrów wyznaczonej linii regresji
7 sty 10:51
7 sty 15:24
Laura: Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego, głównie podpunkt b
8 sty 10:48