Wektory Pytający: Dlaczego jest to równe 0? Tam są iloczyny skalarne i wektorowe. (u x v) * u + (u x v) * v − (u x w) * u + (u x w) * 2w − 2 (v x w)*v + 4 (v x w) w =0 v, x, w to wektory
7 sty 10:41
jc: (u x v) * u = 0 itd. Suma zer = zero
7 sty 11:45
Pytający: Tak, ale dlaczego? Bo nie za bardzo to rozumiem
7 sty 16:02
Pytający: Jest gdzieś graficzne wyjaśnienie tego czy coś?
7 sty 16:02
ABC: weź sobie wektor u x v → jako iloczyn wektorowy jest on prostopadły zarówno do u , jak i do v no więc jego iloczyn skalarny z obydwoma tymi wektorami u,v zeruje się
7 sty 16:11
Mila: a⊥b a o b=def|a|*|b|*cos 90o=|a|*|b|*0=0 Iloczyn wektorowy http://matematykadlastudenta.pl/strona/704.html
7 sty 16:36