Opisywanie funkcji z wykresu mkmk: rysunekWiecie może jak opisać tę funkcję z wykresu? Z odpowiedzi wiem, że będzie y= A/T*t +A/2, ale prosiłbym o wytłumaczenie po kolei
7 sty 00:20
PW: Jest to fragment wykresu funkcji liniowej, a więc jest ona określona wzorem y = at + b.
 T 
Widzimy, że dla t=−

jest
 2 
 aT 
(1) 0 = −

+ b,
 2 
 T 
zaś dla t=

jest
 2 
 aT 
(2) A =

+ b.
 2 
 A A 
Należy rozwiązać układ równań (1) i (2), co daje b=

i a=

.
 2 T 
7 sty 00:58