Proszę o Pomoc Morelo: Zadanie 1 Zapisz liczbę zespoloną z = sin α − i cos α (uwaga! jest to postać algebraiczna a + bi) w postaci trygonometrycznej. Zadanie 2 Korzystaj¡c z zasady indukcji matematycznej uzasadnij, że dla każdej liczby naturalnej n ≥ 4 zachodzi n! ≥ 2n Zadanie 3 Rozwiązać równanie |z*|=|z|2/z* − i Zadanie 4 Korzystaj¡c z zasady indukcji matematycznej udowodnij wzór De Moivre'a (dla n ≥ 1) [r(cos φ + isin φ)]n = rn(cos(nφ) + isin(nφ))
6 sty 22:47
iteRacj@: 383449
6 sty 22:56