Dany jest wycinek koła o promieniu r z kątem 90°. xxx: rysunekDany jest wycinek koła o promieniu r z kątem 90°. W środku łuku wyznaczającego ten wycinek poprowadzono styczną. Obliczyć odległość między punktami przecięcia stycznej i ramion kąta wyznaczającego wycinek.
6 sty 18:25
Janek191: EF = 2 r
6 sty 18:29