rachunek prawdopodobieństwa Olek:
 
nawias
20
nawias
nawias
10
nawias
 
Liczba
jest podzielna przez
  
a)5 b)33 c)221 d)51 odp to c)221
6 sty 17:21
PW:
nawias
20
nawias
nawias
10
nawias
 20! 11•12•13•14•15•16•17•18•19•20 
=

=

=
 10!10! 2•3•4•5•6•7•8•9•10 
 11•12•13•14•3•16•17•18•19 
=

(pdzieliliśmy licznik i mianownik przez 100)=
 3•4•6•7•8•9 
11•13•16•17•18•19 

(podzieliliśmy przez 42) =
8•9 
11•13•2•17•2•19 (podzieliliśmy przez 8•9) = 11•2•2•19•221 Z zaproponowanych odpowiedzi prawdziwa jest c). Krócej − nie licząc − można opowiedzieć tak: Wiadomo, że symbol Newtona daje wynik będący liczbą naturalną. Licznik zawiera czynniki 13 i 17 będące liczbami pierwszymi. Wszystkie czynniki w mianowniku są mniejsze, a więc przy obliczeniach czynniki 13 i 17 nie skrócą się, czyli wynik zawiera te czynniki, których iloczyn 13•17=221.
6 sty 17:52
Mila:
20! 10!*11*12*13*14*15*16*17*18**19*20 

=

10!*(20−10)! 10!*2*3*4*5*6*7*8*9*10 
upraszczamy co się tylko da =4*11*13*17*19 Iloczyn nie dzieli się przez 5 i przez 33 i przez 51. to wybieramy: 13*17=221
6 sty 18:02