Zdarzenia losowe. Marcin: Zdarzenia losowe A,B⊆Ω takie, że P(B)=35 i P(A∪B)=23. Oblicz P(A\B), gdzie zdarzenie A\B oznacza różnice zdarzeń A i B.
6 sty 15:52
iteRacj@: zauważ, że P(A\B)=P(A∪B)−P(B)
6 sty 15:56
Marcin: Rzeczywiście nie zauważyłem tego emotka. Dziękuję bardzo i pozdrawiam emotka
6 sty 15:58
jc: Adamm, oto przykład zadania z rachunku prawdopodobieństwa nie podpadający pod prawdopodobieństwo klasyczne. Oczywiście, można by zbudować odpowiedni model, ale przecież można by tak zmienić dane, aby było to niemożliwe lub bardzo trudne.
6 sty 16:19