Geometria analityczna ostrosłup trójkątny Bartosz: Ostrosłup trójkątny ma wierzchołki A(1,1,1) B(2,1,0) C(0,−2,−3). Wyznaczyć D tak, aby leżał na prostej przechodzącej przez środek okręgu opisanego na podstawie i V(dlugosc od podstawy do wierzchołka)=10. Nie rozumiem jak znaleźć prostą prostopadłą do odcinka AB tak, aby przechodziła przez punkt E, który jest na połowie odcinka AB. Jestem w stanie wyznaczyć równanie płaszczyzny, lecz nie wiem jak znaleźć dwie proste, które po przecięciu dadzą mi środek okręgu opisanego na podstawie
17 gru 17:21
Mila: 1) Co to jest V ? Ten zapis w nawiasie ? Co jest równe 10?
17 gru 18:49
Mila: Środek okręgu opisanego na Δ leży na przecięciu symetralnych boków Δ. Napisz równanie symetralnych dwóch boków Δ.
17 gru 18:51