Dla wszystkich podgrup włąściwych H grupy C_{3v} skonstruować warstwy Algebra__: Dla wszystkich podgrup właściwych H grupy C3v skonstruować warstwy lewo i prawo − stronne. Podgrupy wł. H: {E} {E C3 C32 } {E, Q1} {E, Q2} {E, Q3} Q1 − to płaszczyzna 1 krotna Q2 − płaszczyzna 2 krotna itd.
17 gru 15:54
Algebra__: właściwych*
17 gru 16:02