Rząd macierzy Macierzanka: Udowodnij, że dla dowolnych macierzy A (nxk) oraz B (kxm) rząd macierzy AB jest nie większy od rzędu macierzy A oraz rzędu macierzy B.
16 gru 17:48
Macierzanka:
16 gru 20:06
ABC: Macierzanka to jest standardowe twierdzenie dowodzone w książkach z algebry liniowej
16 gru 20:07