Przestrzenie macierzy Macierzanka: Niech A będzie 3x3 macierzą rzędu 2. Udowodnij, że zbiór wszystkich 3x3 macierzy B takich, że dla pewnej 3x3 macierzy C zachodzi CA=B, jest podprzestrzenią przestrzeni wszystkich 3x3 macierzy. Znajdź bazę tej podprzestrzeni. Co się zmieni, gdy A będzie 3x3 macierzą rzędu 1?
16 gru 17:43