Równanie okręgu. cardi bardi : Na to, by równanie x2+ax+y2+by+c=0 opisywało okrąg: A. wystarczy, że a2+b2=c B. nie potrzeba żadnych dodatkowych warunków C. wystarczy założyć, że a>0, b>0, c>0 D. wystarczy założyć, że c<0 Wytłumaczyłby mi ktoś to zadanie? Byłbym bardzo wdzięczny!
15 gru 17:36
piotr: (x+a/2)2 + (y+b/2)2 = (a/2)2 + (b/2)2 − c ⇒ D
15 gru 17:44
cardi bardi : Dziękuję bardzo <3
15 gru 17:52
Mila: x2+ax+y2+by+c=0 (x2+ax)+(y2+by)+c=0 Korzystamy z wzorów skróconego mnożenia
 a a2 b b2 
(x2+

)2

+(y+

)2

+c=0
 2 4 2 4 
 a b a2 b2 
(x2+

)2+(y+

)2=

+

−c
 2 2 4 4 
 a2 b2 
r2=

+

−c⇔
 4 4 
Wybieraj odp. z podanych warunków
15 gru 17:53