Napisz równanie ogólne prostej l prostopadłej do prostej qwerty: a)k:y+4=0 i przechodzącej przez punkt P(minus pierwiastek z 7 , pierwiastek z 2)
13 gru 19:47
qwerty: 0x+y+C=0
13 gru 19:48
Mila: rysunek P=(−7,2) k:y=−4 l: x=−7 x+7=0 Najlepiej narysować w układzie wsp. Albo same obliczenia k: y+4=0⇔0*x+y+4=0 l⊥k −1x+0y+C=0 −1*(−7+0*2+C=0 C=−7 −1x−7=0 /*(−1) x+7=0
13 gru 20:16
Pomoc: @Mila Pomożesz w zadaniu proszę
13 gru 20:18
Mila: Takemotka
13 gru 20:21
Eta: Jeżeli y=−4 to prosta prostopadła przechodząca przez punkt P(xP,yP) ma równanie x= xP P(−7, 2) to x=−7 −− prosta prostopadła do y=−4
13 gru 20:26
Pomoc: @Mila @Eta Proszę o pomoc
13 gru 20:31