Asymptoty Wojt:
 2 
Wyznacz asymptotę ukośną wykresu funkcji f(x)=arcctg(x−

)
 x 
13 gru 17:17
Wojt: ?
13 gru 21:17
Blee: no i w czym problem
13 gru 21:17
Azmuth: Postać as. ukośnej ... y = ax +b
 f(x) 
a = lim x−> ±

 x 
b = lim x−> ± (f(x) − ax)
13 gru 21:22