Nierówność Mar94: Jak rozwiązać nierówność 2xlnx+x≤0?
13 gru 16:55
PW: x(2lnx+1)≤0 x(lnx2+1)≤0, a ponieważ z założenia (definicja logarytmu) jest x>0, równoważna jest nierówność lnx2+1≤0 lnx2≤−1 lnx2≤lne−1 i tak dalej, pamiętając że x>0
13 gru 17:51