błagam pomozcie krzyss: W oparciu o definicje struktury "POINT" zawierajaca inofrmacje o wspolrzednych punktu na plaszczyznie nalezy zdefiniowac dwie funkcje "pole" i "obwód" a zwracajace odpowiednio wartosci pola i obwodu trojkata o wierzchołkach przekazanych do funkcji.ODPowiednie deklaracje ponizej: struct POINT { int x; int y; } float pole(struct POINT , struct POINT , struct POINT ) float obwod(struct POINT , struct POINT , struct POINT ); Deklaracje funkcji oraz definicje struktury nalezy umiescic w pliku naglowkowym: point.h zas kazda definicje funkcji w osobnym pliku(pole.c, obwod.c) a nastepnie napisac krotki program testujacy(zad14.c) wartosc pola trojkata prosze wyliczac bez korzystania z pierwiastka kwadratowego w powyzszych funkcjahc nie stosujemy pobierania i wypisywania wartosci
6 gru 23:59
jc: float pole(struct POINT A, struct POINT B, struct POINT C){ return 0.5*abs( (B.x−A.x)*(C.y−A.y) − (C.x−A.x)*(B.y−A.y) ); } Druga funkcja podobnie. Program testujący: struct POINT{ ... } float pole( ... ) { ... } float obwod( ... ){ ... } int main(){ struct POINT A = {1, 2}; struct POINT B = {5, 3}; struct POINT C = {3, 7}; printf("%f\n%f\n", pole(A,B,C), obwod(A,B,C) ); return 0; }
7 gru 11:20
ICSP: Jaki to jest język programowania ?
7 gru 11:25
jc: Zakładam, że C.
7 gru 11:28
krzyss: tak , tak , język C, dziekuje bardzoo
8 gru 18:53