funkcja f okreslona jest wzorem f(x) = | x + 2 | - 1 , x nalezy do R Natalia: funkcja f okreslona jest wzorem f(x) = | x + 2 | − 1 , x nalezy do R Oblicz miejsca zerowe funkcji f Zapisz wzór funkcji f bez użycia znaku wartości bezwzględnej. Naszkicuj wykres funkcji f Podaj zbiór wartości funkcji f Prosiłabym o pomoc emotka
6 gru 21:42
Bleee: Ale w czym konkretnie? Nawet miejsc zerowych nie wyznaczysz?
6 gru 21:45
Jerzy: Potrafisz rozwiązać równaniex + 2| − 1 = 0 ?
6 gru 21:47
DM: Miejsca zerowe: |x + 2| − 1 = 0 Opuszczamy wartość bezwzględną z minusem jeśli wyrażenie wewnątrz jest mniejsze od zera i z plusem jeśli jest większe lub równe zero, czyli: x + 2 − 1 = 0 dla x ∊ <−2; ) −x −2 −1 = 0 dla x ∊ (−; −2)
6 gru 21:50
Natalia: rysunekczyli wykres funkcji będzie wyglądał tak, a Zw = (−2 ; ) dobrze rozumiem?
6 gru 22:26
Bleee: Nie mam bladego pojęcia co Ty tutaj narysowalas a ZW będzie [−1 ; +)
6 gru 22:34
Eta: rysunek ZW= <−1,)
6 gru 22:36