geometria analityczna kowal2000: Figura przedstawiona na rysunku składa się z trójkąta i połowy koła. Opisz tę figurę za pomocą układu nierówności https://pl-static.z-dn.net/files/ded/b1fe487790049d4013820f6253e5e155.png
6 gru 21:26
Mila: rysunek
 3 23 
prosta AB , gdzie A=(1,−2), B=(5,4) ⇔y=−

x+

 2 2 
 3 7 
prosta BC , C=(9,−2)⇔y=

x−

 2 2 
Suma obszarów:
 3 23 3 7 
[y≤−

x+

i y≤

x−

i y>−2] lub [y≤−2 i (x−5)2+(y+2)2≤42]
 2 2 2 2 
6 gru 22:33