w szescianie Pituś: w szescianie abcda'b'c'd' poprowadzono z wierzcholka b dwie przekatne sasiednich scian, BA' oraz BC'. Miara kata A'BC' jest rowna...?
6 gru 18:36
Eta: 60o
6 gru 18:37
Eta: rysunek
6 gru 18:40