zadanie różniczkowe Zuzia: Dane jest równanie rózniczkowe x'(t) = −x(t) + u(t) gdzie x(0) = 0, t ≥ 0 zas sterowanie ma postać sygnału PWM o amplitudzie 15, okresie 1s i współczynniku wypełnienia θ ∊ (0,1]
 15 dla t ∊ [n,n+θ]  
u(t) = 0 dla t ∊ (n+θ,n+1)
Wiedząc, że x(3) = 1 obliczyć θ.
6 gru 18:10