Wektory, proszę o pomoc ziomichal: Dane są wektory u=[−2, 1], w=[6, −2] oraz punkt B(7, 1). Oblicz współrzędne punktu A, wiedząc, że AB = 0,5 * w − 3 * u. Niezbyt rozumiem jak liczyć takie wektory, bo są tu "podwójne" wyrażenia i tego nie ogarniam
6 gru 18:08
Satan: Skorzystaj, że wektor AB = B − A
 1 
B − A =

w − 3u
 2 
 1 
B + 3u −

w = A
 2 
 1 
A = [7,1] + 3[−2, 1] −

[6, −2]
 2 
A = [7, 1] + [−6, 3] + [−3, 1] A = [−2, 5] Spr: AB = [7 + 2, 1 − 5] = [9, −4]
1 

w − 3u = [3, −1] + [6, −3] = [9, −4]
2 
6 gru 18:16
Satan: Albo zrób podobnie, tyle, że podaj współrzędne A, np: x, y i rozwiązuj. Otrzymasz dwa układy równań, jeden dla x, drugi dla y
6 gru 18:18
Satan: Wtedy masz: AB = [7 − x, 1 − y] Czyli korzystając z tego, co poprzednio napisałem: [7 − x, 1 − y] = [9, −4] Wektory są równe, gdy ich współrzędne są równe: 7 − x = 9 1 − y = −4
6 gru 18:20
ziomichal: Dziękuję bardzo, czyli wystarczyło wyznaczyć równanie A i potem wstawić. Łatwiejsze niż sądziłem
6 gru 18:23
Satan: Pewnie, nie taki diabeł straszny, jak go malują emotka
6 gru 18:25