Logarytmy Janek: Oblicz iloczyn logarytmów log5 4 log 65 log 76 log 87 jest równy:
6 gru 16:39
6latek: Jakby zastosowac ten wzor logab*logca= logcb ======================= log54*log65= log64 log64*log76= log74 log74*log87= log84
 1 2 
log84= log23*22=

*2log22=

 3 3 
6 gru 18:03
Mila: Ja pamiętam wzór:
 logc(b) 
loga (b)=

przy odpowiednich założeniach
 logc(a) 
log5(4)*log6(5)*log7(6)*log8(7)=
 log6 4 log8(6) 
=

*log6 (5)*

*log8(7)=
 log6 5 log8(7) 
 1 2 
=log6(4)*log8(6)=log6(4)*

=

 log6(8) 3 
6 gru 18:57