własności prawdopodobieństwa Lil01: Rzucamy dwukrotnie kostką. Zdarzenie A polega na tym, że suma liczb oczek, które wypadną w obu rzutach, jest równa co najmniej 4. Podaj opis zdarzenia A' i wypisz sprzyjające mu zdarzenia elementarne. Oblicz P(A') i P(A).
6 gru 15:20
Jerzy: A' − suma oczek jest mniejsza od 4.
6 gru 15:24
Lil01: A jak obliczyć zdarzenia elementarne sprzyjające A'?
6 gru 15:31
Jerzy: A' = (1,1) (1,2) (2,1) P(A') = 3/36 = 1/12 P(A) = 1 − P(A')
6 gru 15:32
Lil01: ok, dziękuję już rozumiem emotka
6 gru 15:35