4 zadania kluska: cześć, mam trochę zadań, mógłby ktoś pomóc? emotka 1. Wyznaczyć kąt, jaki krzywa popytu Q(p) = p2 − 10p + 26 (p ∈ (5, 0)) tworzą z osią ceny p0 = 2 2. Wyznaczyć kąt, pod jakim przecinają się krzywe podaży S(p) = e3p −5 i popytu Q(p) = ep − 5 w punkcie równowagi 3. Wyznaczyć funkcję a) zysku, b) dochodu krańcowego, a następnie obliczyć jej wartość dla wielkości produkcji i podać interpretację wyniku: Z(x) = x * e−x2 + 3x, x0 = 1
 x2 
R(x) = In

, x0 = 3
 x−1 
4 Wyznaczyć elastyczność funkcji popytu: Q(p) = In(p2 − 2p +2) Q(p) = e2pp2−1 w punkcie p = 2 oraz podać interpretację.
6 gru 09:37
kluska: ktoś podpowie jak się za to zabrać? emotka
6 gru 10:05
Blee: 1) co oznacza zapis p ∊ (5,0) 2) punkt równowagi chociaż jesteś w stanie wyznaczyć
6 gru 10:17