granica janxdxd: czy istnieje granica lim x −> 0+ sin(21/x)
6 gru 00:22
Blee: nie ... nie istnieje
6 gru 00:58