Pole Michał: Kwadrat K1 ma pole równe 1. Zbudowano kwadraty K2 ,K3 ,K4 ,…,Kn takie, że bok kwadratu Kp ma długość dwa razy mniejszą niż bok kwadratu Kp−1 dla p = 2,3,4,…,n. Ile wynosi suma pól wszystkich kwadratów (łącznie z K1)
5 gru 19:46
ICSP:
 1 1 1 4 
S = 1 +

+

+ ... =

=

 4 16 
 1 
1 −

 4 
 3 
5 gru 19:48
ICSP: a nie, ten ciąg jest skończony.
 1 1 1 − (1/4)n 4 1 
S = 1 +

+ ... +

=

=

(1 − (

)n)
 4 4n − 1 1 − 1/4 3 4 
5 gru 19:53
Michał: Odpowiedź to 4n−1/3*4n−1
5 gru 19:54
ICSP: Jak dobrze postawisz nawiasy w swojej odpowiedzi to się zgodzi.
5 gru 20:02
Mila: Michał to Twoje zadanie tam? http://matematyka.pisz.pl/forum/382150.html
5 gru 21:06