Podprzestrzenie Arek: Zbadaj które z następujących podzbiorów przestrzeni liniowej R3 są jej podprzestrzeniami: A= {(x, y, z); 3x = 4y −3z}, B= {(x, y, z); 2x2 + 5y − 3|z| = 2},
5 gru 17:50
iteRacj@: a moje rozwiązanie 381972 się nie zgadza się?
5 gru 23:04