wielomiany pauczi: W(x)= x3+ax2+bx+c jest podzielny przez dwumiany x+1, x+2, x+3. Wyznacz a,b,c.
5 gru 17:28
Blee: skoro jest podzielny przez te dwumiany to: W(x) = d*(x+1)(x+2)(x+3) ... jako że najwyższa potęga wielomianu W(x) ma współczynnik 1 to d=1 więc wymnóż te nawiasy i wyznacza a,b,c KOOOONIEC
5 gru 17:30