Płaszczyzna zespolona Light: Zaznacz na płaszczyźnie zespolonej obszar Ω= |Rez| + 2|Imz| ≥4 i |z|≤4 i oblicz jego pole Następnie wskaż wsród rozwiązań równania z4−20z3+150z2−500z+624 te które należą do Ω Spośród pozostałych wybierz ten o najmniejszym argumencie głównym i wyznacz jego potęge.Zapisz postać wykładniczą środka symetrii obszaru Ω. Zaznaczyłem obszar omega = Pole pomiędzy okręgiem o środku (0,0) i promieniu 4 a rombem.Pole tego obszaru wyszło mi 16pi−16(?) Następnie pierwiastki wielomianu 4,6,5+i,5−i Z nich 4 zawiera się w obszarze natomiast 6 ma najmniejszy arg główny, Co oznacza aby wyznaczyć jego potęge, oraz jak zapisać w postaci wykładniczej środek symetrii obszaru omega?
5 gru 17:18