Silnie Ignacy: Oblicz cyfrę jedności liczby 1!+2!+...+99! Wynik to 3
5 gru 15:34
ABC: 1+2+6+24=33
5 gru 15:41
Bleee: Zauważ że wszystkie wyrażenia począwszy od 5! Będą miały cyfrę jedności równa 0
5 gru 15:46