Wielomiany Jakub: Reszta z dzielenia wielomianu przez x−1 = 3, z dzielenia przez x−4 = 5. Oblicz resztę z dzielenia tego wielomianu przez (x−1)(x−4). Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to zrobić?
5 gru 14:26
ICSP: Dzielisz przez wielomian stopnia II, więc reszta może być wielomianem maksymalnie stopnia pierwszego. Oznaczmy R(x) = ax + b. Wtedy W(x) = P(x)(x−1)(x−4) + ax + b W(1) = 3 i W(4) = 5 Wystarczy podstawić i obliczyć a i b.
5 gru 14:32