Zadanie nr 9 Maciej : Wyznacz zbiory A ∪ B, A ∩ B, gdy:A={−2,4} i B = (1,5).
5 gru 10:18
Blee: zapoznaj się z teorią: http://matematyka.pisz.pl/strona/8.html
5 gru 10:29