aa Hugo: rsa Zakoduj słowo GÓRA wykorzystując algorytm RSA zkluczem publicznym(34,11) (ostatnia litera alfabetu to nr. 33) G − 11 Ó − 6 R − 24 A − 2 {n = 34 {e = 11 przykłądowe p,q,n p = 7 q = 11 n = 77 fi(n) = (p−1)(q−1) = 60 szyfrowanie: C = Me(mod n) C = 1111(mod 77) C = (113)3 * 112(mod 77) C = (22)3 *112 (mod 77) C = (11)2 * 121 (mod 77) C = 22*44(mod 77) = 44 co robie nie takemotka powinno wyjść C = 29
4 gru 22:41
Hugo: C = 1111(mod 34) C = 53 * 112 (mod 34) C = (53 * 112 )%34 = 29 emotka mój błąd
4 gru 22:50
Hugo: przy okazji ciekawa rzecz, tak może być? n = p*q, liczba 34 nie brzmi jak iloczyn liczb pierwszych
4 gru 22:50
Bleee: 34 = 2*17
4 gru 22:53
Hugo: b) Ó C = Me(mod n) C = 611(mod 34) C = 22 c) R = 24 2411(mod 34) = 14 d) 211(mod 34) = 8 emotka ! teraz jakieś deszyfrancje by sie przydały
4 gru 22:55
Hugo: @Blee, racja, w sumie można było od razu przez 2 podzielić bo widać że 34|2
4 gru 22:55
Hugo: Znajdź klucz prywatny, jeżeli klucz publiczny to (69,5) n = 69, e = 5 prywatny to (n,d) d*e mod(fi(pq)) = 1 pq = n rozbijamy 69: p = 13 q = 3 fi(n) = 12*2 = 24 do wzoru: d*5 mod(24) = 1 dla d = 5 25 mod(24) = 1 emotka
4 gru 23:29
Hugo: c') (133,7) n = 133 = 7*9 e = 7 fi(n) = 48 d*7 mod(48) = 1 dla d = 7 49 mod(48) = 1 emotka d') n = 145= 29*5 e = 13 fi(n) = 112 d*13mod(112) = 1 dla d = 69 aż emotka 897 mod(112) = 1
4 gru 23:41