Funkcja Sebastian: Funkcja f ma następujące własności f(1)=1 f(2n)=n*f(n) n∊N n≥1 Wartość f(2100) wynosi:
4 gru 22:13
Bleee: Czyli f(2100) = 299f(299) = 299*298f(298) =... = 299+98+...+1f(1) W potedze masz sumę ciągu arytmetycznego.... Liczysz
4 gru 22:18