Maksimum Gralog:
 1 1 
x2=(0,

,

, 0,0,...)
 2 2 
 1 1 1 
x3=(0,

,

,

,0,0,...)
 3 3 3 
 1 1 1 1 
x4=(0,

,

,

,

, 0,0,...)
 4 4 4 4 
itd. Wyznaczyć max|xn|
4 gru 21:58
Karusia: Z twierdzenia odwrotnego do trzeciego twierdzenia Blachy, które mówi, że każda dowolna liczba rzeczywista jest równa 1, otrzymujemy: max|xn|=1.
5 gru 07:24