Statystyka - Wspołczynnik asymetrii tom: Jak obliczyć współczynnik asymetrii − Statystyka? Cześć, mam takie zadanie i nie wiem tylko jak obliczyć współczynnik asymetrii, nic konkretnego nie mogę znaleźć, jaki jest wzór na to? W pewnym punkcie sieci elektrycznej mierzono co godzin¦ istniej¡ce napięcie w woltach. Otrzymano w ten sposób 25 następujących wyników: 225, 223, 224, 220, 221, 218, 215, 219, 220, 221, 222, 220, 222, 220, 219, 223, 224, 217, 218, 219, 216, 210, 218, 221, 225. Oblicz średnie napięcie, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, asymetrii i skupienia. Zinterpretuj otrzymane wyniki.
4 gru 21:09
ABC: Krysicki,Bartos,Dyczka,Królikowska,Wasillewski Rachunek pstwa i statystyka matematyczna w zadaniach tom 2 zadanie 1.39
4 gru 21:26
tom: Ok mam wzór, ale nadal nie wiem skąd wziąć M2 i s3.. M to mediana, a s to wariancja, ale nie wiem co oznaczają te indeksy i jak je obliczyć.
4 gru 22:02
ABC: s to raczej odchylenie standardowe, a M to moment centralny , jeżeli zdobyłeś książkę to kilka stron wcześniej przed tym zadaniem jest teoria i przykłady emotka
4 gru 22:05