Prawdopodobienstwo, losowanie liczb Kropka: Ze zbioru A {1, 2, 3,..., 100} losujemy dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma tych liczb jest podzielna przez 3, gdy losujemy : A) jednocześnie dwie liczby B) kolejno bez zwracania C) kolejno ze zwracaniem Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania z komentarzem tłumaczacym to rozwiązanie. Z góry dziękuję.
4 gru 18:32
Bleee: (a) i (b) nie będą się różnić co do odpowiedzi
4 gru 18:44
Bleee: Za każdym razem musisz się zastanowić kiedy suma dwóch liczb będzie podzielna przez 3
4 gru 18:45
Mila: Dzielimy liczby ze zbioru a na 3 grupy: R0={3,6,9.....99} − liczby podzielne przez 3 |R0|=33 R1={1,4,....100} − liczby które podzielone przez 3 dają resztę 1 |R1|=34 R2={2,5,7,....98}− liczby które podzielone przez 3 dają resztę 2 |R2|=33 a) A− suma dwóch liczb jest podzielna przez 3
 
nawias
33
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
34
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
33
nawias
nawias
1
nawias
 
|A|=
+
*
=33*16+34*33
    
 
nawias
100
nawias
nawias
2
nawias
 
|Ω|=
=99*50
  
 33*16+34*33 16+34 
P(A)=

=

 99*50 3*50 
 1 
P(A)=

 3 
b) Spróbuj sama
4 gru 20:05