Relacja równoważności i klasy abstrakcji studenciak: W zbiorze (R \ {0})2 dana jest relacja (x,y) R (z,t) <=> x/y = z/t
4 gru 17:44
Zuzia: Ale coś się dzieje z tą relacją, czy po prostu nas informujesz, że taka jest?
6 gru 18:36