Granica Uczeń123: Obliczyć granicę: limn−> [x(1−xn)]
4 gru 16:44
jc: Jeśli x>1 lub x ≤ −1 granica nie istnieje. Dla x=1 granica = 0. Dla x∊(−1,1) granica = x.
4 gru 16:54