Równania , wybór odpowiedzi Luki123xx1: 1)) Dane jest równanie : |x|+|x+1|+...+|x+2018|=x2+2018x−2019 Wtedy prawdziwe jest następujące stwierdzenie : ( P − prawda N− Fałsz , uzasadnienie dlaczego prawda a dlaczego fałsz ) a)pierwiastki tego rownania nie należą do zbioru<−2019,1> [...] b)pierwiastki tego rownania nie należą do zbioru <−2018,0> [...] c)to równanie ma dokładnie dwa rózne pierwiastki [...] d)to równanie ma dokładnie cztery różne pierwiastki [...]
4 gru 14:12
Blee: x2+2018x − 2019 = (x−1)(x+2019) Czyli dla x ∊ (−2019 ; 1) prawa strona równania przyjmuje wartości ujemne Natomiast dla x = −2019 oraz x = 1 prawa strona będzie równa 0 (podczas gdy lewa będzie dodatnia) Więc (a) i (b) to P (c) także P co wynika z faktu, że Prawa to parabola z ramionami skierowanymi do góry ... lewa strona natomiast w przedziale (− ; −2019) oraz w przedziale (1 ; +) (czyli wtedy gdy prawa strona przyjmuje wartości nieujemne) to funkcja liniowa) z tego też powodu (d) będzie N
4 gru 14:19
Luki123xx1: Dziękuje
4 gru 14:27