X X:
 3−4n 
Różnica ciągu arytmetycznego danego wzorem an=

jest równa:
 2 
 3 
A.−

B. 3 C. −2 D. −3
 2 
4 gru 09:21
Blee: a2 = .... a1 = ... a2 − a1 = odpowiedź
4 gru 09:27