Walec BoosterXS: Walec o objętości 2π4 przecięto płaszczyzną równoległą do jego osi. Płaszczyzna ta na obwodzie podstawy walca odcięła łuk odpowiadający kątowi środkowemu 45 stopni. Wysokość walca jest równa średnicy podstawy. Ile wynosi pole otrzymanego przekroju? h walca = 2r V walca = π*r2*h = 2π4 więc r = π h walca = 2π Pole trójkąta równoramiennego o kącie 45 stopni między ramionami oraz ramionach długości r = π wynosi:
 1 2 
PΔ =

* π * π * sin45 =

π2
 2 4 
no i dalej już nie wiem jak to pociągnąć, pomoże ktoś? emotka
4 gru 03:15
karola: Zamiast pola trójkąta można policzyć z twierdzenia cosinusów trzeci bok trójkąta.
4 gru 10:39
iteRacj@: rysunek szukane pole przekroju jest równe h*d, musisz obliczyć d − długość trzeciego boku trójkąta równoramiennego a nie jego pole , skorzystaj z tw. cosinusów
4 gru 10:40
BoosterXS: Dzięki, zrobiłem emotka
6 gru 04:46