Ile jest liczb naturalnych donitz: Ile jest licb naturalnych trzycyfrowych które w dzieleniu przez 13 dają resztę 11?
3 gru 23:15
liczba: 69 liczb
3 gru 23:20
donitz: nieważne mam to a1 = 102 an = 999 r = 13
 an − a1 
n =

+ 1
 r 
3 gru 23:23
student: 70
3 gru 23:27