Statystyka - Współczynnik asymetrii tom: Mam takie zadanie: W pewnym punkcie sieci elektrycznej mierzono co godzin¦ istniej¡ce napięcie w woltach. Otrzymano w ten sposób 25 następujących wyników: 225, 223, 224, 220, 221, 218, 215, 219, 220, 221, 222, 220, 222, 220, 219, 223, 224, 217, 218, 219, 216, 210, 218, 221, 225. Oblicz średnie napięcie, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, asymetrii i skupienia. Zinterpretuj otrzymane wyniki. Chciałbym tylko dowiedzieć się jak obliczyć współczynnik asymetrii? Nigdzie nie mogę znaleźć czegoś konkretnego.
3 gru 21:05
tomo: up
5 gru 20:30