zadanie dominika: turysta idzie drogą wznoszącą się pod kątem 80. a) jaką różnicę poziomów pokona po 500m? wynik podaj z dokładnością do 1m. b) jak długo musiałby iść tą drogą z szybkością 4 km/h aby pokonac różnicę poziomów wynoszącą 160m? wynik podaj z dokładnością do 1min.
13 lut 21:26
Monika: rysunek a) x500=sin8 x=sin8*500 sin8≈0,1392 x≈70 m
13 lut 21:36
Monika: rysunekb) 160x=sin8 x=160sin8 x≈1149 m≈1,15km V=4km/h V=st t=sV s=x t=1,154≈0,287h≈17 min
13 lut 21:42