matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
zad z prawdopodobieństwa iza: Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie ściany mają po dwa oczka i trzy sciany mają po trzy oczka. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: liczby oczek otrzymane w obu rzutach różnią się o 1.
7 lut 15:07
bera: Ω −− zb. par wyrzuconych oczek na obydwu kostkach |Ω|= 62= 36 zd. A −−− "liczby oczek wyrzuconych w obu rzutach różnią się o 1" takimi parami są : ( 1,2) , (2,1) ( 3,2) (2,3) parę (1,2) −−− można wybrać na 2 sposoby ( bo dwie sciany mają po 2 oczka parę (2,1) −− podobnie na dwa sposoby parę ( 2,3) −−− na sześć sposobów ( bo dwie ściany mają po dwa oczka i trzy ściany po trzy oczka parę ( 3,2 ) −− podobnie na sześć sposobów IAI= 2+2+6+6= 16
 IAI 
P(A) =

= .......
 IΩI 
7 lut 18:01