Geometria Lizz: Dłuższe ramię trapezu prostokątnego jest średnicą okręgu. Okrąg ten jest styczny do krótszego ramienia trapezu. Wykaż, że suma długości podstaw trapezu równa jest długości dłuższego ramienia.
13 lut 21:14
Blee: rysunek korzystamy z przystawania trójkątów
13 lut 21:26
Kruk: rysunekTak to powinno moim zdaniem wyglądać. Dłuższe ramię to te "naprzeciwko" kąta prostego. Korzystamy z twierdzenia na odcinek łączący środki ramion trapezu: a+b2=r a+b=2r
24 mar 12:28