stereometria neka: 1. Powierzchnią boczną stożka po rozwinięciu jest wycinek koła o kącie i promieniu 12 cm. Oblicz pole podstawy tego stożka jeśli α=60 stopni 2. Powierzchnią boczną stożka po rozwinięciu jest wycinek koła o kącie α i promieniu 15 cm. Podstawę tego stożka można wyciąć z kwadratu o boku 6 cm. Wyznacz największą możliwą miarę kąta α.
25 sty 17:56